Park4Pets
Влез · Регистрирай се  
Последни събития
21.12 Купете красивият благотворителен календар на dailapa.dog.bg

13.12 Благотворителен календар в помощ на децата с онкологични заболявания

01.10 Две събития по повод четвърти октомври - световен ден за защита на животните

13.07 Съвместна пресконференция на тема: Защо Комисията по правни въпроси в НС отново не прие законопроектите за инкриминиране на особената жестокост към животните в България?

28.06 До края на седмицата „Четири лапи” ще кастрират бездомни животни в Златоград

Последна обява
Тип: Подарявам
Категория: Куче
Заглавие: Плюшената Бони търси стопани
Пол: Момиче

Приятели

Velvet Heart kennel - Chinese Shar-Pei

dog.bg форум

БЕЗДОМ.инфо

Първи Български Зоопортал

Български Нюфаундленд Клуб "ТОП НЮФ"

Сдружение "Приятели на котката"

  Новини > Промени в законодателството > В България > Кинолози внасят отворено писмо до Столична община

Кинолози внасят отворено писмо до Столична община

Днес, 17 май 2010г, инициативна група от столични киноложки клубове към Българската Републиканската Федерация по Кинология внесе открито писмо до кмета на гр. София, г-жа Фандъкова.

Писмото е провокирано от нашумелите в медиите случаи и обществената нагласа срещу хората, отглеждащи домашни любимци. Изместването на проблема от човека и неговата безотговорност върху животното, само прави конфликта по-сериозен и затруднява намирането на работещо решение. Любителите на кучетата настояват за по-строги санкции за безотговорните стопани.

В писмото кинолозите настояват техен представител да бъде включен в работната група, сформирана по изготвянето на проект за промяна на действащата в момента наредба за " придобиване, отглеждане и развъждане на домашни животни", като внесоха и конкретни предложения за промени в същата Наредба. Загрижените страни се надяват на широка обществена подкрепа за оптимално решение на възникналите спорни въпроси.

 

Съдържанието на писмото:

ДО:
ГОСПОЖА ЙОРДАНКА ФЪНДЪКОВА
Кмет на Столична Община
ул. „Московска" №1
гр. София
 
ГОСПОЖА МАРИЯ БОЯДЖИЙСКА
Заместник-кмет Направление
“Зелена система, екология и земеползване”
Столична Община
ул. „Московска" №33
гр. София
 
ОТ:
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБОВЕ ПО ПОРОДИ
 
 
ОТВОРЕНО ПИСМО
 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЯДЖИЙСКА,

 

Във връзка с обсъжданите в медиите очаквани промени в текущата Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община, от името на киноложките клубове в България бихме искали да изложим своето принципно становище:

 
  1. Настояваме наш представител да бъде включен в работната група по планираните промени в Наредбата.
 
 
  1. Изказваме крайното си несъгласие с обсъжданите предложения за забрана за отглеждане на определени породи кучета и категоризирането им като опасни, както и като цяло към породо-специфично законодателство, дефиниращо определени рестрикции на база на порода на животното.
 

През последните месеци все по-често ставаме свидетели на подемане на инициатива от страна на средствата за масова информация срещу хората, отглеждащи домашни любимци. Крайно разтревожени сме от факта, че в медиите се обсъждат забрани за отглеждане на дадени породи кучета и категоризирането им като опасни, като СО е посочена като автор на подетата кампания. Използваното от журналистите популистко изместване на проблема от човека и неговата безотговорност върху животното, позовавайки се на някакви негови генетично заложени чудовищни качества, само прави конфликта по-сериозен, а решаването му - на практика невъзможно. Стига се дотам да се правят инсинуации на тема „забрана на породи” в нова проектонаредба на СО, вместо да се върви към ограничаването на възможността от инциденти чрез лостовете и механизмите на изпълнителната власт, каквато е нормалната практика във всяка една цивилизована държава.

 

Очевидно е, че подобен, доказал своята неефективност по света подход, няма да защити обществото ни от кучешка агресия и няма да намали трагичните и фатални инциденти с кучета, а напротив. Като компетентни в тази област, можем да Ви уверим, че агресията при кучетата не е функция на произхода им. Тя би могла да бъде резултат от множество фактори, различни от спецификата на породата и в частност: липса на подходящо обучение и социализация, неправилен избор на порода съобразно начина на живот на собственика, неправилни селекционни профилактики или умишлено създаване на агресивни модели на поведение, липса на грижи и т.н. Необходимо е да се предприемат мерки, насочени срещу хората, допускащи безотговорно размножаване; хора, умишлено насърчаващи агресивността у кучетата; както и такива, които безотговорно отглеждат кучета с цел задоволяване на примитивни и незаконни човешки страсти като организираните боеве с животни.

 

Подобни практики, каквато е породозабранително законодателство, в редица държави доказват липсата на зависимост между наложените рестрикции върху отглеждането на определени породи и инцидентите с домашни кучета. Нещо повече - в голямото европейско семейство, към което България се стреми да бъде приобщена и където такива мерки неуспешно са прилагани, отдавна тече процес на отпадане на породните рестрикции като на първо място неефективен и след това нехуманен метод. Би било неразумно с лека ръка да отхвърлим световния опит и да продължим да се движим с повече от десетилетие след развитите страни, докато сами открием, че този подход не дава никакъв ефект, а само лишава огромен брой граждани от възможността да отглеждат домашните си любимци отговорно. Елиминирането на хиляди дружелюбни кучета, нарочени само защото са от набедени за “опасни” породи, ще доведе единствено до дискриминация на собствениците им, което е неприемливо за нас.

 

Буди недоумение фактът, че в екипа, сформиран да изготви промените в текстовете на наредбата за „Придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община”, няма привлечен нито един представител на организираните киноложки организации у нас.

 

Категорично се обявяваме против разграничаването на кучетата на базата на несъществуващите породни признаци „опасност” или „агресивност”и настояваме в променената наредба да е предвидена възможността всеки безотговорен и неспазващ наредбата собственик на домашно животно, да носи лична отговорност за действията или бездействията си пред закона и обществото.

 
                                                                                                                                         
  1. Предлагаме внасяне на следните промени в текущата Наредба:
 

- В Раздел II Отглеждане на животни домашни любимци, Член 3. Алинея 3 се правят следните изменения:

1. Точка първа

Собствениците на домашни кучета ги регистрират в РВМС или лицензиран ветеринарен лекар по реда на чл. 122 от ППЗВМД.”

се изменя на:

Собствениците на домашни кучета ги регистрират при лицензиран ветеринарен лекар, като общината създава механизъм за подпомагане на собствениците за поставяне на трайна идентификация.”

Мотиви: Стимулиране на собствениците за поставяне на идентификация на кучетата, което улеснява контрола от страна на Столична Община.

 
2. Точка втора

При регистрация на кучета, които имат ветеринарномедицински паспорт със снимка на животното и отбелязани медицински мероприятия от ветеринарен лекар, номерът на получения идентификационен медальон се вписва в паспорта от длъжностното лице.

се изменя на

Регистрацията на кучета се извършва с документ за придобиване на животното, ветеринарномедицински паспорт с трайна идентификация (татуировка или микрочип) на животното и отбелязани медицински мероприятия от ветеринарен лекар, като регистрационният номерсе вписва в паспорта от длъжностното лице.

Мотиви: Добре е да се предвиди стимулиране на собствениците за поставяне на идентификация на кучетата, което улеснява контрола от страна на Столична Община, както и помощно средство за проверка на търговската дейност и развъждане на кучетата. Идентификационни медальони не са предвидени в актуалния ЗВМД.

 

3.       Точка четвърта

В отделите по екология към районите се създават регистри на домашни кучета.  В тях се отбелязват име, ЕГН и адрес на собственика, вид и порода на животното домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни.”

се изменя на:

В отделите по екология към районите се създават регистри на домашни животни.  В тях се отбелязват име, ЕГН и адрес на собственика, вид и порода на животното домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни – татуировка или микрочип до 31/12/2010г. и микрочип след 31/12/2010г.”

Мотиви: След 01.01.2011г. държавите от ЕС приемат като валидна идентификация на животно-компаньон единствено имплантиран микрочип.

 

- В Раздел II Отглеждане на животни домашни любимци, Член 4. се правят следните изменения:

1. Добавят се нови точки седма и осма, както следва:

7. Собственикът на куче, който го отглежда с цел развъждане, се регистрира по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в общината такса в размер на 1000лв.

8. Таксата по т.7 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.

Мотиви: Това е препратка към Глава четвърта, Член 35, Алинеи пета и шеста от Закона за защита на животните с глоба, регулираща нерегламентираното развъждане на животни.

 

2. Добавя се нова Алинея 5, както следва:

(5) Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

Мотиви: Това е препратка към Глава четвърта, Член 36, Алинея първа от Закона за защита на животните.

 

-          В Раздел IVАдминистративно-наказателни разпоредби, Член 16, Алинея първа

Санкциите да са уеднаквят с предвидените в Глава тринадесета, Членове 426, 427, 428 и 429 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

1.       Член 18

При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от инспектор от районната администрация и представител на НПО.  При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се налага глоба съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящата наредба.

се изменя на:

При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от комисия, съставена от инспектор от Столичен инспекторат, ветеринарен лекар и сертифициаран от киноложка организация етолог. При наличие на нанесени от кучето щети, на собственика се налага глоба съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящата наредба, освен ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт. При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място, собственикът се задължава да извежда кучето само с намордник.

Мотиви: От името на киноложките организации предлагаме експертно съдействие на Столична Община за осигуряване на работещ принцип за определяне на дадено куче като агресивно.

 

-          В Раздел VПреходни и заключителни разпоредби, Член две, параграф първикъм дефиницията за "агресивно куче" се добавя:

ж) определението по горните критерии се извършва след подаден писмен сигнал за агресивно куче от съвместна проверка от комисия по смисъла на Чл. 18 от Раздел IV на настоящата Наредба. „

Мотиви: От името на киноложките организации предлагаме експертно съдействие на Столична Община за осигуряване на работещ принцип за определяне на дадено куче като агресивно.

 

Промените предлагаме въз основа на намерението на Столична Община да синхронизира текущата Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община с действащите Закон за защита на животните и Закон за ветеринарномедицинската дейност.

 
 
София, 17 май 2010г.17.05.2010г.


Предишни новини:

     15.05 Пред очите на хората от блока шуменец преби до смърт куче
     31.03 Мирослав Найденов ще предложи инкриминиране на проявите на жестокост към животните
     26.03 Изверг отсякъл с брадва четирите крака на куче
     23.03 Конфискуваха лъв, маймунка и таралеж от мелнишки хотел
     27.02 Всяко четвърто куче, заловено от "Екоравновесие" се умъртвява, без смисъл и без резултат


Последни новини
28.10 Исторически поврат в отношението към котките и кучетата в Европа

29.06 Ново зверство: обесиха куче в София

28.06 В Сърбия се очаква от есента Зоополиция

02.06 Официално откриване на Централна ветеринарна клиника в София

17.05 Кинолози внасят отворено писмо до Столична община

Последни ресурси
19.11 Пътеводител на добрия стопанин - брошура

23.10 Какво да направя, ако стана свидетел на жестокост към животно

14.10 Безплодие при кучето

14.10 Контрацептиви за животните

26.08 Още нещо за паразитите, противопаразитните лекарства и нуждата от навременно обезпаразитяване

Новости на сайта
27.09 "Пауза" на www.PARK4Pets.com

12.08 Раздел "Обяви" вече работи официално, съотвено и регистрцията на нови потребители!

14.08 Park4Pets в Гугъл

Park4Pets © 2008